Zákon, heslo, slib

Zákon Pathfinderů:

PATHFINDER MÁ:

 •   Být čestný a upřímný
 •   Být zdvořilý a poslušný
 •   Býtčistý v myšlení, slovech a činech
 •   Pečovat o své tělo a odmítat vše, co ho poškozuje ( tabák, alkohol, drogy...)
 •   Být radostným člověkem
 •   Mít zájem o druhé a pomáhat jim
 •   Milovat, poznávat a chránit přírodu i všechny hodnoty vytvořené lidmi
 •   Denně přemýšlet o Bohu
 •   Chovat se uctivě, zejména v místech, kde je uctívaný Stvořitel
 •   Žít tak, jak si přeje Bůh

 

Heslo:

 •   Láska Kristova nás spojuje.

 

Slib:

 •   S Boží pomocí a podporou svých kamarádů chci radostně žít, tak jak si přeje Bůh, respektovat druhé lidi a mít je rád. Chci zachovávat zákon       Pathfinderů a naplňovat jej svým životem.

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode