Něco málo o nás 

Je nás asi 15-20 kluků a holek(+ cca 6 rádců :D ) z Havířova a blízkého okolí. Někteří už vlastníme občanku, ale někteří jsme ještě neoslavili ani první kulatiny. V každem měsíci se snažíme podniknout výpravu do přírody a také se potkáváme na oddílové schůzce. Pokud tomu nic nebrání, děje se tak 2x do měsíce. Na každé schůzce si osvojíme nějaké nové dovednosti např. uzly, morseovku, práce s buzolou (prostě věci potřebné nejen na tábor). Také se učíme nové písničky, vyrábíme něco hezkého a sbíráme body. Máme super vedoucí takže někdy se také uskuteční dvoudenka. No a to je asi vše, co bych vám o naší partě kluků a holek řekl.

Co je klub pathfinder ?

Očanské sdružení dětí a mládeže Klub Pathfinder organizuje děti a mládež v oddílech vedených dospělými vedoucími. Prostřednictvím pravidelných schůzek, víkendových akcí, sportovních akcí, turistických výprav do přírody a prázdninových táborů připravuje

rozmanité zájmové aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže. Cílem činnosti je snaha podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti fyzické, tak i duchovní a mravní s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad.

Členství v Klubu Pathfinder je dobrovolné a členem se může stát každý občan ČR bez ohledu na jeho politickou nebo konfesijní příslušnost. Kromě aktivit připravovaných speciálně pro registrované členy, organizuje sdružení také zájmové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost. Při své činnosti spolupracuje Klub Pathfinder se státními orgány a institucemi a rovněž s dalšími organizacemi podobného zaměření.

PATHFINDER = stopař, zvěd, průzkumník

… je to ten, kdo jde vždy vpředu, aby našel cestu pro ty, kteří půjdou za ním. Ten, kdo si umí poradit v každé situaci a nezalekne se žádné překážky. Je to ten, na kterého s důvěrou spoléhají ti, kteří se nevyznají. Ten, kdo zná cestu a ukazuje ji jiným.

zdroj: www.pathfinder.cz

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode